انستیتو تحقیقات

اطلاعات تماس

آدرس:
تهران، شهرک قدس (غرب)، بلوار شهید فرحزادی، خیابان حافظی، پلاک 7، انستیتو تحقیقات تغذیه و صنایع غذایی کشور کد پستی: 1981619573 صندوق پستی: 19395-4741

تلفن: گروه تحقیقات تغذیه ای: 22357486

فکس: فاکس: 22097419

موبایل: آزمایشگاه پژوهشهای تغذیه‌ای: 22376471

http://www.nfns.ir