آیا نان حامل مناسبی برای غنی سازی با ویتامین D است؟

شیوع بسیار بالا و نگران‌کنندۀ درجات مختلف کمبود ویتامین D در مطالعات گوناگونی که توسط انستیتو تحقیقات تغذیه ای و صنایع غذایی کشور و دیگر مراکز پژوهشی کشور انجام شده،،،

منتشرشده در اخبار