رئیس انستیتو تحقیقات تغذیه‌ای و صنایع غذایی کشور ضمن هشدار نسبت به افزایش روند چاقی در دنیا و همچنین ایران از اجرای برنامه مراقبت غذا و تغذیه در سراسر کشور خبر داد و گفت: .... 

 

منتشرشده در اخبار